Locaties 2018

Door omstandigheden is het eigen atelier van Monique van der Mei in Sint Nicolaasga helaas niet te bezoeken

   • MIKS, startpunt, informatiecentrum en overzichtsexpositie van alle deelnemers
   • Park Heremastate, beelden van Gjalt Blaauw
   • Klokkenmakerij Jacob ten Hoeve, Geeske Roorda
   • Rebelle Bloemstyling, Sipke de Schiffart, Sijke van der Meer-de Jong
   • Doopsgezinde kerk, Quiltgroep, Age Bakker
   • Henk van der Werf, Torenstraat 30, Janke Minnema, Janny Hanje
   • Galerie Skarsterlân, Ian Jongerius e.a.
   • Museum Joure,  Museumcafe De Túnkeamer, in de tuin beelden van Jehannes Hibma
   • Aafjes Glêswurk, Museum (eigen ingang)
   • Zorgcentrum Sint Theresia, Tineke de Vries
   • Atelier Hemaai, Maaike Lenis,  Corine van de Linde
   • Eigen locatie, Sijke Gorter
   • Eigen locatie, Gad en Jaap Bros
   • Ruitervorm, Siska Ruiter, Jan Hoff, Marijke Wiggers
   • Fysiotherapie De Jong, Aafje Terlaak Poot, Johan Schuurman
   • Hotel Restaurant De Oorsprong, Schilderschool Kessels en van Keeken, Rens Hoekstra, Willy Sybesma en Walter de Graaf
   • Glasatelier Splinter & De Vosch, Langweer, Steef Hendriks
   • Creatheek en Hobbywerkplaats, Sint Nicolaasga
   • Eigen Atelier, Sint Nicolaasga, Monique van der Mei  DEZE LOCATIE VERVALT
   • Roeach Permacultuurtuin, Janet Pasveer (alleen zondag)
   • Kruiden- en Theetuin De Goede  Hoop, familie Gildemacher
   • Bloemerstee, Goingarijp, Grietje van der Reijnst-Brak, José Hingst, Walter de Graaf, Auke Hartstra.  In de tuin beelden van Silvia van der Wal
   • Thuis locatie, Broek, Marije Roorda, Bernardien Roze
   • Kerk in Broek, Bauke Hopma, Rosa Pennings en enkele cursisten
   • Eigen locatie,  Fransje Versloot