De Oorsprong St. Nicolaasga

 

5 oktober hebben we afscheid genomen van de prachtige expositie

 ‘Sjoch Sa!’

(Groepsexpositie van Albertine Feenstra, Romke van der Kloet, Gerrit J.Langerak en Ruurdsje Wiersma)

 

Op dit moment is er geen expositie te zien in De Oorsprong.

Door de Corona  heeft De Oorsprong haar deuren tijdelijk moeten sluiten. Helaas hebben we de expositie van schilderijen die Verwondering, Betovering en Verleiding verbeelden daarom moeten annuleren.

We gaan er van uit dat in het voorjaar deze expositie met werk van drie kunstenaars uit Sint Nicolaasga, Ria Walstra, Jan Huitema en Monique van der Mei, wel gerealiseerd kan worden.