Contact en organisatie

In 2016 werd het samengaan van de organisatie van Atelier- en tuindagen en de Expositiewerkgroep Museum Joure een feit. Samen gaan zij verder als de Stichting Keunst en Keur. Een groep bestaande uit acht enthousiaste mensen. Allen met oog voor kunst.

De huidige bestuursleden van Stichting Keunst en Keur zijn: Christien Jelsma, Grietje van der Reijnst-Brak, Walter de Graaf, Uriël Ferrari en Thea Frenk.

Creativiteit en organisatietalent zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende deelnemers van het bestuur. De nadruk op dit moment ligt nu op het organiseren van de exposities en de tweejaarlijkse atelier route, maar ondertussen beraadt de groep zich ook al weer op andere creatieve evenementen.

Christien Jelsma is voorzitter van de Stichting. Haar taak is organiseren, coördineren, aansturen. Daarnaast de publiciteit en de website. Zij was jarenlang actief in het Museum Joure en verantwoordelijk voor vele exposities. Christien is genieter van kunst, zowel passief als actief op diverse creatieve gebieden. Onlangs heeft ze haar vroegere hobby, schilderen met olieverf, weer opgepakt.

Grietje van der Reijnst-Brak heeft van haar passie fotografie haar beroep gemaakt. In het dagelijks leven is zij onder andere werkzaam als freelance fotograaf. Ook is ze actief als schilderes. Ze exposeert en staat regelmatig op diverse kunstmarkten. Binnen de Stichting vervult Grietje de functie van penningmeester en is zij mede verantwoordelijk voor Facebook en Instagram.

Thea Frenk is vervangend voorzitter en betrokken bij de exposities. Naast het contact leggen met de kunstenaar is zij medeverantwoordelijk voor de coördinatie en het inrichten van de expositieruimtes. Thea was jarenlang verantwoordelijk voor exposities en het organiseren van muziekavonden. Zij heeft een uitstekend gevoel voor design, kunst en vormgeving.

Walter de Graaf was tot dit jaar de enige man in het gezelschap. Onmisbaar vanwege zijn handigheid en praktische insteek. Voor de exposities in de Bibliotheek Joure is hij de verantwoordelijke. Daarnaast draagt hij zorg voor het archief. Walter tekent al sinds zijn jeugd. In de loop van zijn leven heeft hij zich meer bekwaamd door het volgen van tekenlessen en schildercursussen.

Uriël Ferrari is zoals hij zelf aangeeft, letterlijk de tweede man binnen Keunst en Keur. Hij denkt mee en is oplossingsgericht. Uriël houdt zich vooral bezig met de praktische zaken, zoals het inrichten van exposities, verspreiding van posters, verlenen van  hand- en spandiensten voor en tijdens creatieve evenementen. Hij beheert per 1 mei 2023 het secretariaat.

Ondertussen heeft Keunst en Keur Roely Boer hartelijk welkom kunnen heten. Ze gaat PR taken op zich nemen.

Bewaren