Contact en organisatie

De bestuursleden van Stichting Keunst en Keur (achter v.l.n.r.):  Christien Jelsma, Grietje van der Reijnst-Brak, Walter de Graaf. (voor v.l.n.r.): Titia Koopstra, Uriël Ferrari, Thea Frenk en Trees Krul.

Voor meer informatie info@keunstenkeur.nl

Christien Jelsma
voorzitter Stichting Keunst en Keur
m.  0644100188

Even voorstellen

In 2016 werd het samengaan van de organisatie van Atelier- en tuindagen en de Expositiewerkgroep Museum Joure een feit. Samen gaan zij verder als de Stichting Keunst en Keur. Een groep bestaande uit acht enthousiaste mensen. Allen met oog voor kunst.

Creativiteit en organisatietalent zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende deelnemers van het bestuur. De nadruk op dit moment ligt nu nog op het organiseren van exposities en de tweejaarlijkse atelier- en tuindagen, maar ondertussen beraadt de groep zich ook al weer op andere creatieve evenementen.

Christien Jelsma is voorzitter van de Stichting. Haar taak is organiseren, coördineren, aansturen. Daarnaast de publiciteit en de website. Zij was jarenlang actief in het Museum Joure en verantwoordelijk voor vele exposities. Christien is genieter van kunst, zowel passief als actief op diverse creatieve gebieden. Onlangs heeft ze haar vroegere hobby, schilderen met olieverf, weer opgepakt.

Titia Koopstra is secretaris binnen Keunst en Keur en is verantwoordelijk voor het organiseren van exposities in het Gemeentehuis Joure. Een praktische insteek en een oplossingsgerichte mentaliteit combineert ze met oprechte betrokkenheid. Titia is een bewonderaar van kunst in alle vormen. Of het nu beeldende kunst, toneel of zang betreft.

Grietje van der Reijnst-Brak heeft van haar passie fotografie haar beroep gemaakt. In het dagelijks leven is zij onder andere werkzaam als freelance fotograaf voor diverse lokale kranten. Ook is ze actief als schilderes. Ze exposeert en staat regelmatig op diverse kunstmarkten. Binnen de Stichting vervult Grietje de functie van penningmeester en is zij mede verantwoordelijk voor de website en Instagram.

Thea Frenk is vervangend voorzitter en betrokken bij de exposities. Naast het contact leggen met de kunstenaar is zij medeverantwoordelijk voor de coördinatie en het inrichten van de expositieruimtes. Thea was jarenlang verantwoordelijk voor exposities en het organiseren van muziekavonden. Zij heeft een uitstekend gevoel voor design, kunst en vormgeving.

Walter de Graaf was tot dit jaar de enige man in het gezelschap. Onmisbaar vanwege zijn handigheid en praktische insteek. Voor de exposities in de Bibliotheek Joure is hij de verantwoordelijke. Daarnaast draagt hij zorg voor het archief. Walter tekent al sinds zijn jeugd. In de loop van zijn leven heeft hij zich meer bekwaamd door het volgen van tekenlessen en schildercursussen.

Uriël Ferrari is zoals hij zelf aangeeft, letterlijk de tweede man binnen Keunst en Keur. Hij denkt mee en is oplossingsgericht. Uriël houdt zich vooral bezig met de praktische zaken, zoals het inrichten van exposities, verspreiding van posters, verlenen van  hand- en spandiensten  voor en tijdens creatieve evenementen.

Trees Krul is een bezige bij. Zij is mede verantwoordelijk voor de exposities en Facebook. Trees is initiatiefneemster van Kunstanderstrees  Als koperslager en sieradensmid presenteert zij zich op kunstmarkten in binnen- en soms in het buitenland, ook groeperingen binnen zorg en educatie hebben haar aandacht. Haar creativiteit uit zich ook in schilderen, glas branden en boetseren.

Door het vertrek van twee bestuursleden zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Wel hebben we hartelijk welkom kunnen heten in ons midden:  Roely Boer. Ze gaat PR taken op zich nemen.

Bewaren